Thu hồi đấu giá đất hai bên đường mới KỲ IV Tạo sự công bằng môi trường kinh doanh minh bạch

Video - 25/02/2021

Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HOREA, đề án “Quản lý và phương hướng sử dụng đất đai hiệu quả" vừa được UBND TP.HCM phê duyệt là phù hợp với các quy định trong các Luật hiện hành.

Thực hiện: LÊ SÁNG

Tiêu điểm