Sửa Luật đất đai 2013 Cấp thiết nhưng cần chắc chắn

Video - 18/04/2020

Sửa Luật đất đai 2013 cần chắc chắn vì có ảnh hưởng tới nền kinh tế và doanh nghiệp - đó là nhận định của PGS.TS Doãn Hồng Nhung về việc Chính phủ đề nghị chưa sửa luật này trong năm 2020.