Nhiều giải pháp tháo gỡ bất cập trong hạ tầng xã hội khu công nghiệp

Video - 04/11/2021

Tác giả: NGUYỄN CHUẨN - HẢI NGÂN