Nguy cơ tiềm ẩn trong những cơ sở sản xuất không chịu di dời khỏi nội thành Hà Nội

Video - 09/09/2019

Chủ trương di dời các cơ sở gây ô nhiễm, không phù hợp quy hoạch chung ra khỏi nội đô Hà Nội đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 2011. Thế nhưng cho đến nay, kết quả của việc di dời vẫn chậm trễ.