Nan giải bài toán nhà ở cho công nhân

Video - 04/03/2021

Nhà ở cho công nhân hiện vẫn là bài toán nan giải trong bối cảnh giá nhà đất tăng cao và chiến lược nhà ở xã hội còn ì ạch cũng như thiếu hành lang pháp lý cho nhà trọ và chung cư mini.

T/h: LÊ SÁNG

Tiêu điểm