Kịch bản cho thị trường bất động sản thời “kích cầu” kinh tế

Video - 08/01/2022

Thị trường bất động sản sẽ được hưởng lợi từ các gói phục hồi kinh tế nếu được thông qua, tuy nhiên, các chương trình này cần được thực hiện “đúng, trúng” để tránh những ảnh hưởng xấu.

LÊ SÁNG - BẢO LOAN