Khan hiếm nguồn cung khiến giá bất động sản tăng cao do đâu

Video - 17/12/2021

TS Vũ Đình Ánh - Chuyên gia kinh tế cho rằng: Nguyên nhân lớn nhất khiến nguồn cung khan hiếm nằm ở những vướng mắc liên quan đến vấn đề thể chế, chính sách, sự chồng chéo mâu thuẫn giữa các Luật.

Tác giả: MINH CHÂU - HOÀNG HƯNG