Ì ạch cải tạo chung cư cũ bức xúc đã lên đến đỉnh điểm

Video - 16/04/2021

Tại Hà Nội, việc cải tạo chung cư cũ suốt 2 thập kỷ qua diễn ra rất chậm, chưa đạt yêu cầu, mục tiêu đề ra do ba nhóm lợi ích chưa thống nhất được gồm: Người dân, doanh nghiệp, thành phố.

T/h: LÊ SÁNG

Tiêu điểm