Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Hà Nội Tiêu chí nâng cấp thành phố trong thành phố

Video - 19/11/2021

Vừa qua, câu chuyện điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội tiếp tục làm nóng dư luận nhất là việc sẽ có thể quy hoạch nâng cấp một số quận huyện lên thành phố.

LÊ SÁNG thực hiện