Diễn đàn Bất động sản Hấp lực mới từ chuỗi đô thị ven sông Hồng

Video - 01/10/2021

Diễn đàn trực tuyến "Thị trường bất động sản Hà Nội: Hấp lực mới từ chuỗi đô thị ven sông Hồng" thảo luận những nội dung từ diễn biến thị trường và cơ hội mua nhà, đầu tư sinh lời hấp dẫn.