CHƯƠNG TRÌNH BÌNH CHỌN DỰ ÁN ĐÁNG SỐNG 2020

Video - 09/07/2020

Chương trình Bình chọn Dự án đáng sống 2020 do Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp thực hiện dưới sự chỉ đạo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).