Chú trọng liên kết vùng trong quy hoạch Hà Nội

Video - 12/12/2021

Theo TSKH Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam, một trong những vấn đề cần lưu ý trong bài toán quy hoạch Hà Nội là câu chuyện liên kết vùng.

LÊ SÁNG thực hiện