Bộ Xây dựng Quy định chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại theo Nghị định 302021NĐCP là phù hợp

Video - 29/04/2021

Đại diện Bộ Xây dựng khẳng định, quy định chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại theo nghị định 30/2021/NĐ-CP là phù hợp với các Luật hiện hành và thực tiễn.

T/h: LƯU VÂN - LÊ SÁNG

Tiêu điểm