Ngân hàng Nhà nước 'siết' vốn vào bất động sản, chứng khoán


Hàng loạt lĩnh vực nóng như bất động sản, chứng khoán, tiêu dùng… vừa được Ngân hàng Nhà nước lưu ý với các ngân hàng khi xét duyệt cho vay.

Cụ thể, trong văn bản vừa phát đi, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng hạn chế tập trung vốn cho vay vào lĩnh vực bất động sản, xây dựng, cân đối nguồn vốn, sử dụng vốn để cho vay trung và dài hạn, đảm bảo khả năng thanh khoản. 

Ngoài ra các ngân hàng phải thường xuyên rà soát, đánh giá và theo dõi tiến độ của các dự án bất động sản, năng lực tài chính của khách hàng, khoản tín dụng và tài sản bảo đảm để có biện pháp xử lý thích hợp.

Với lĩnh vực vay tiêu dùng, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng phải kiểm soát tốt chất lượng tín dụng, nâng cao hiệu quả công tác xét duyệt hồ sơ, đặc biệt là các điều kiện vay vốn để hạn chế rủi ro phát sinh. 

Đặc biệt các ngân hàng phải giám sát chặt chẽ việc sử dụng vốn, tránh cho vay tiêu dùng nhưng thực chất là để đầu tư, kinh doanh bất động sản, chứng khoán.

Cùng với đó, các ngân hàng phải kiểm soát chặt chẽ tốc độ tăng cho vay đầu tư kinh doanh chứng khoán để hạn chế rủi ro và phù hợp với các quy định tại Thông tư số 1 về quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng và các quy định phát luật khác có liên quan.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng chuyển dịch cơ cấu tín dụng theo hướng ưu tiên tập trung vốn cho sản xuất, kinh doanh, đáp ứng đầy đủ và kịp thời nhu cầu vốn đối với các lĩnh vực ưu tiên gồm: nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Các ngân hàng cũng phải kiểm soát chặt chẽ tốc độ tăng trưởng tín dụng theo đúng chỉ tiêu được Ngân hàng Nhà nước giao, phù hợp với các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng, hoạt động ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước. 

Việc mở rộng tín dụng đi đôi với kiểm soát chất lượng tín dụng, tăng cường công tác thẩm định, giám sát sử dụng vốn vay, đảm bảo đúng mục đích, hạn chế nợ xấu mới phát sinh.

Đây không phải lần đầu tiên Ngân hàng Nhà nước nhắc các ngân hàng kiểm soát vốn vào lĩnh vực bất động sản, chứng khoán, nhất là khi trong thời gian qua các lĩnh vực này tăng trưởng quá nóng, tín dụng cho vay tiêu dùng cũng tăng đến gần 60% trong năm 2017.

Trước đó nhiều chuyên gia từng cảnh báo rằng nếu không quản chặt chất lượng tín dụng cũng như thực hiện những biện pháp nhằm ổn định lãi suất, việc nới tăng trưởng tín dụng có khả năng làm phát sinh nợ xấu, do tiền sẽ vào những lĩnh vực không mong muốn như chứng khoán, bất động sản hoặc cho vay tiêu dùng.

Trong báo cáo kinh tế kỳ tháng 5-2017, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia cũng đã cảnh báo có tình trạng các Ngân hàng "lách" cho vay bất động sản khi đưa các khoản cho vay sửa chữa nhà ở và mua nhà ở vào cho vay tiêu dùng.

Theo Tuổi trẻ

Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác

Hotline:0984 777 107

Email: batdongsan@dddn.com.vn

Bình luận

Bạn còn 500/500 ký tự