Lập cổng thông tin điện tử giám sát việc thực hiện quy hoạch


Để tăng tính minh bạch cho công tác quy hoạch, trong năm 2019 Bộ Xây dựng sẽ hoàn thành việc lập Cổng thông tin điện tử quốc gia về quy hoạch đô thị.

Đó là khẳng định của Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà tại phiên Thảo luận về kết quả báo cáo thẩm tra của Đoàn giám sát Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà

Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho biết, trong năm 2019 Bộ Xây dựng sẽ hoàn thành việc lập Cổng thông tin điện tử quốc gia về quy hoạch đô thị để người dân có thể tra cứu, nắm bắt được thông tin, đồng thời là công cụ để giám sát việc thực hiện quy hoạch, hạn chế việc trước đây nhiều ý kiến phản ánh lấy quy hoạch đô thị là công cụ để tạo ra những lợi ích nhóm. 

“Chúng tôi sẽ đôn đốc địa phương thực hiện Nghị định số 117 của Chính phủ về hoàn thiện hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản để bảo đảm tính công khai minh bạch của thị trường bất động sản và nhà ở” – Bộ trưởng Phạm Hồng Hà nói thêm.

Liên quan đến hiệu quả quản lý sử dụng đất đô thị đối với lĩnh vực dân sự, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà cho rằng, phải giải quyết 4 vấn đề cơ bản.

Thứ nhất là chất lượng và tính minh bạch của quy hoạch đô thị.

Thứ hai là nâng cao chất lượng của các quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật về xây dựng công trình trong đô thị.

Thứ ba là cần có sự kiểm soát hiệu quả việc lập và thực hiện các dự án phát triển đô thị.

Thứ tư là tăng cường hiệu lực, hiệu quả, quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng tại đô thị.

Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng, để giải quyết 4 vấn đề trên, nâng cao chất lượng và tính minh bạch của quy hoạch đô thị, sau cuộc giám sát này Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với các bộ ngành, địa phương sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, khả thi của hệ thống pháp luật về quy hoạch quản lý và sử dụng đất đô thị. Đặc biệt trong đó có một số vấn đề mà đại biểu Quốc hội đã nêu như phân loại đất đô thị, sự đồng bộ giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch đô thị. 

Với việc thu hồi đất ở 2 bên đường và khu vực lân cận khi thực hiện các dự án giao thông đô thị hoặc các dự án phát triển đô thị, cũng sẽ có một số quy định mới để đáp ứng những yêu cầu thực tiễn mới phát sinh, mà theo Bộ trưởng việc này “Bộ Xây dựng đã có báo cáo đầy đủ với Đoàn giám sát và cũng đã đề xuất sửa đổi cái gì, ở đâu, từng điều khoản mục nào ở luật nào, nghị định nào”.

Để rà soát, bổ sung hoàn thiện lý luận, phương pháp luận về quy hoạch đô thị, phát triển đô thị đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong việc xây dựng nền kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế và sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ và vật liệu mới, các xu hướng phát triển đô thị thông minh, xanh, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu đã được xây dựng rất lâu. Tuy nhiên, cũng bộc lộ những hạn chế, bất cập.

“Đây là việc rất quan trọng, hiện nay Bộ Xây dựng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ đang làm một đề án đổi mới phương pháp lý luận về phát triển đô thị và quy hoạch đô thị” – người đứng đầu ngành xây dựng cho biết.

Để góp phần hạn chế tình trạng điều chỉnh quy hoạch đô thị tùy tiện, vừa rồi Bộ Xây dựng đã tham mưu Chính phủ trình và được Quốc hội thông qua một nội dung trong Luật sửa đổi 37 luật liên quan tới quy hoạch, trong đó có 2 ý rất quan trọng, đó là điều chỉnh quy hoạch, hiện nay trong luật này đã sửa đổi việc điều chỉnh quy hoạch được thực hiện theo trình tự và thủ tục đúng như việc lập quy hoạch; hai là bãi bỏ giấy phép về quy hoạch.

Cũng theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng, trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục rà soát để sửa đổi, bổ sung một số quy định để bảo đảm sự kiểm soát chặt chẽ quá trình lập, phê duyệt, thực hiện quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch để rà soát loại bỏ ngay những vấn đề quy hoạch treo, dự án treo.

Về hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn và định mức kinh tế kỹ thuật liên quan, Bộ trưởng Hà cho biết hiện nay Bộ Xây dựng đã trình và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 2 đề án rất quan trọng, đổi mới hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn và hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật, trong đó có những vấn đề liên quan tới việc quy hoạch và sử dụng đất ở đô thị, bao gồm quy chuẩn về quy hoạch, quy chuẩn về nhà ở; bổ sung các quy định về nhà chung cư, các công trình hỗn hợp sử dụng kết hợp giữa nhà ở và các chính sách mới như condotel, officetel, bổ sung các quy định về khoảng lùi, khoảng cách, chỉ giới xây dựng, phòng cháy chữa cháy,...

“Chúng tôi tin sau khi sửa đổi, các quy định này sẽ có phần tăng cường quản lý, sử dụng đất đô thị một cách tiết kiệm, hiệu quả, minh bạch và công khai” – Bộ trưởng Phạm Hồng Hà nhấn mạnh.

HỒNG HƯƠNG

Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác

Hotline:0984 777 107

Email: batdongsan@dddn.com.vn

Bình luận

Bạn còn 500/500 ký tự