Không giảm tiền thuê đất cho doanh nghiệp


Theo Bộ Tài chính, trong thời gian tới sẽ không tiếp tục thực hiện chính sách giảm tiền thuê đất (50%) cho doanh nghiệp (DN) như giai đoạn từ 2011-2014.

Trước đó, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam kiến nghị, hiện nay rất nhiều DN, tổ chức vẫn gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Do vậy, để hỗ trợ DN, Bộ Tài chính xem xét tiếp tục thực hiện chính sách giảm tiền thuê đất như đã áp dụng từ giai đoạn 2011-2014.

Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, thời gian qua nhằm tháo gỡ khó khăn cho các DN và hỗ trợ thị trường, Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho phép các DN được giảm 50% tiền thuê đất từ năm 2011-2014. Theo đó, số tiền thuê đất phải nộp tối đa không quá 2 lần số tiền phải nộp năm 2010 và gia hạn nộp tiền sử dụng đất 24 tháng kể từ ngày có thông báo nộp tiền sử dụng đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Các chính sách hỗ trợ này đã được các địa phương chủ động, tích cực triển khai và đã tạo điều kiện cho DN vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất.

Mặt khác, khi triển khai Luật Đất đai năm 2013, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định 46/2014/NĐ-CP quy định về tiền thuê đất, thuê mặt nước (hiệu lực từ 1/7/2014). Theo đó, đơn giá thuê đất đã được điều chỉnh theo hướng giảm mức tỷ lệ % xác định đơn giá thuê đất từ mức chung 1,5% xuống còn 1% và giá đất tính thu tiền thuê đất được xác định trên cơ sở giá đất tại Bảng giá đất, hệ số điều chỉnh lại đơn giá thuê đất khi hết hạn 5 năm ổn định đơn giá thuê và trong trường hợp thuê đất mới mà diện tích tính thu tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) dưới 30 tỷ đối với các thành phố trực thuộc Trung ương, dưới 10 tỷ đồng đối với các tỉnh miền núi, vùng cao; dưới 20 tỷ đồng đối với các địa phương còn lại. Quá thời hạn này mà không nộp hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền thuê đất thì chỉ được xét miễn, giảm tiền thuê đất cho thời gian miễn, giảm tiền thuê đất còn lại (nếu có) tính từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định. Trường hợp đã nộp tiền thuê đất theo thông báo của cơ quan Thuế trong khoảng thời gian được ưu đãi, số tiền đã nộp được trừ vào số tiền thuê đất phải nộp của những năm tiếp theo.

“Những quy định này đã tạo điều kiện thuận lợi và giảm nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất cho DN. Vì vậy, trong thời gian tới, sẽ không tiếp tục thực hiện chính sách giảm tiền thuê đất như giai đoạn 2011-2014”– Bộ Tài chính khẳng định.

Hoàng Hà

Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác

Hotline:0984 777 107

Email: batdongsan@dddn.com.vn

Bình luận

Bạn còn 500/500 ký tự