Giải pháp chống thất thoát trong đầu tư xây dựng


Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức, giá xây dựng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt được đánh giá sẽ nâng cao năng suất ngành xây dựng.

Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Đề án Hoàn thành hệ thống định mức, giá xây dựng, ông Phạm Văn Khánh - Cục trưởng Kinh tế xây dựng Bộ Xây dựng cho biết: Đổi mới cơ chế chính sách về quản lý chi phí và hợp đồng xây dựng là một nội dung quan trọng của Đề án, do vậy ngay trong năm 2018, Bộ Xây dựng đã chủ trì phối hợp với các Bộ, cơ quan có liên quan soạn thảo và trình Chính phủ ban hành 2 Nghị định thay thế: Nghị định số 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

Dự thảo 2 nghị định này đang trình Thủ tưởng Chính phủ sau khi lấy ý kiến các thành viên Chính phủ.

Các bộ, ngành, địa phương đã tập trung rà soát định mức xây dựng đã công bố. Riêng Bộ Xây dựng, ở phần xây dựng Bộ đã rà soát 14.738/14.738 định mức, loại bỏ 1.005 mức, sửa đổi 3.289 mức, bổ sung 1.120 mức; ở phần định mức hạ tầng kỹ thuật đô thị, đã rà soát 349/349 định mức, sửa 168 mức; ở phần suất vốn đầu tư, giá bộ phận kết cấu, đã rà soát, kiểm tra, đánh giá 596 tổng số suất vốn đầu tư, giá bộ phận kết cấu.

Đặc biệt, Bộ Xây dựng đã hoàn thành dự thảo tính toán suất vốn đầu tư xây dựng 1km đường cao tốc theo quy mô, yêu cầu kỹ thuật và điều kiện thực tế hiện nay cho từng loại đường. Dự kiến sau khi lấy ý kiến góp ý của Bộ Giao thông Vận tải và các đơn vị có liên quan, Bộ Xây dựng sẽ hoàn thiện kết quả tính toán suất vốn đầu tư 1km đường cao tốc sửa đổi.

Đối với các địa phương, 34/63 tỉnh, thành phố đã có kế hoạch rà soát định mức, trong đó 22/34 tỉnh, thành phố kèm nội dung rà soát danh mục các định mức; 25 địa phương có góp ý đối với các định mức xây dựng do Bộ Xây dựng công bố; 09 địa phương có góp ý đối với các định mức dịch vụ công ích đô thị do Bộ xây dựng công bố.

Ở nhiệm vụ nghiên cứu ban hành các phương pháp xây dựng hệ thống định mức và giá xây dựng mới phù hợp với kinh tế thị trường và thông lệ quốc tế, Bộ Xây dựng đã điều tra, khảo sát số liệu thực tiễn trên địa bàn 63 tỉnh, thành phố để phục vụ xây dựng các phương pháp. Hiện nay Bộ đang tổng hợp, xử lý số liệu khảo sát.

Cùng với đó, Cục Kinh tế xây dựng chủ trì, phối hợp với Viện Kinh tế xây dựng và chuyên gia tư vấn Nhật Bản hoàn thiện phương pháp xây dựng hệ thống định mức và giá xây dựng mới. Cục Kinh tế xây dựng cũng đã tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và dịch vụ đô thị.

Ông Phạm Văn Khánh nhận định: Triển khai Đề án, việc thực hiện rà soát hệ thống định mức, giá xây dựng được thực hiện ở quy mô lớn, bài bản, nghiêm túc. Qua rà soát đã mạnh dạn loại bỏ hơn 1.000 định mức lạc hậu; sửa đổi hơn 3.000 định mức, bảo đảm nguyên tắc tính đúng tính đủ, sát với thực tiễn; bổ sung hơn 2.000 định mức mới… góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong đầu tư xây dựng, chống thất thu lãng phí trong đầu tư công.

Đại diện các Bộ, địa phương có chung quan điểm triển khai Đề án, khối lượng công việc lớn, đòi hỏi nguồn kinh phí không nhỏ. Do đó cần sớm ban hành quy chế tài chính của Đề án, trên cơ sở đó phân bổ kinh phí kịp thời cho các Bộ, địa phương.

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh: Đề án là cuộc cách mạng trong quản lý đầu tư xây dựng. Hiện nay, công nghệ, năng suất xây dựng phát triển tốt nhưng kinh tế xây dựng, quản lý chi phí chưa theo kịp thị trường nên việc triển khai Đề án có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Bộ Xây dựng đã và đang tập trung hoàn thiện cơ chế chính sách. Sau khi 2 nghị định mới thay thế Nghị định 32/2015/NĐ-CP và Nghị định số 37/2015/NĐ-CP được ban hành, dự kiến trong quý II, đầu quý III/2019, Bộ Xây dựng sẽ ban hành 15 thông tư hướng dẫn.

Liên quan đến kinh phí triển khai Đề án, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ KH&CN hoàn thiện và ban hành quy chế chi tiêu tài chính đặc thù để phục vụ hiệu quả công tác thanh toán, giải ngân của Đề án, làm căn cứ phân bổ nguồn chi phí triển khai Đề án cho các Bộ, ngành, địa phương.

Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh nhận định: Trong các năm 2019 – 2021 phải hoàn thành bộ hệ thống định mức và giá xây dựng theo phương pháp mới. Khối lượng công việc rất lớn do vậy cơ quan chủ trì là Bộ Xây dựng rất cần sự tham gia, phối hợp triển khai hiệu quả của các Bộ quản lý chuyên ngành và 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

LINH NHI

Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác

Hotline:0984 777 107

Email: batdongsan@dddn.com.vn

Bình luận

Bạn còn 500/500 ký tự