6 trường hợp tính giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất


Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 02/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 48/2012/TT-BTC hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng hoặc cho thuê đất.

Theo đó, cách tính giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất được chia làm 6 trường hợp. Cụ thể, giá khởi điểm trong trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất; giá khởi điểm trong trường hợp cho thuê đất trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê; giá khởi điểm trong trường hợp cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm; giá khởi điểm trong trường hợp cho thuê đất xây dựng công trình ngầm; giá khởi điểm trong trường hợp cho thuê đất đối với đất có mặt nước thuộc nhóm quy định tại Điều 10 Luật Đất đai năm 2013; và tổng giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp có tài sản gắn liền với đất quy định tại điểm e khoản 1 Điều 118 Luật Đất đai 2013.

Bộ Tài chính yêu cầu, trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ để nghiên cứu, phối hợp giải quyết. Thông tư chính thức có hiệu lực từ ngày 25/02/2015.

Linh Nhi

Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác

Hotline:0984 777 107

Email: batdongsan@dddn.com.vn

Bình luận

Bạn còn 500/500 ký tự