QCVN 06:2020/BXD về an toàn cháy cho nhà ở: Chưa phù hợp thực tiễn

Đăng bởi admin September 18,2018

Bộ Xây dựng cam kết mạnh mẽ hỗ trợ các chủ đầu tư, nhà tư vấn, nhà thầu xây dựng hư ...

Giải pháp chống cháy cho nhà và công trình theo chuẩn QCVN 06:2020/BXD

Đăng bởi admin September 18,2018

Tập đoàn Saint-Gobain Việt Nam vừa tham gia giới thiệu và trưng bày các giải pháp chố ...

QCVN 06:2020/BXD về an toàn cháy cho nhà ở: Bất cập tầng lánh nạn

Đăng bởi admin September 18,2018

QCVN 06:2020/BXD chưa phù hợp với thực tiễn ngày càng nhiều dự án cao trên 150m ...

Tầng lánh nạn “đội” giá nhà chung cư?

Đăng bởi admin September 18,2018

Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2020/BXD (quy chuẩn 06:2020) về An toàn cháy cho nhà v&agr ...